18 Ocak 2008 Cuma

Ünlü güzel Sözler

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.
GEORGE HERBERT

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.
LANDOR

Adalet olmadan düzen olmaz.
ALBERT CAMUS

Adalet, önce devletten gelir.
ARİSTO

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.
SENECA

Adil olmayan ulus hür de olamaz.
E. J. SİEYES

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. -
GANDİ

Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. kur'an

Bir tek kişiye yapılan hksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.
MONTESQUIEU

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.
LA ROCHEFOUCAULD

Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır.
FREUDE

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.
VAUVENARGUES

Akıl için Güzel Sözler


Akıl, yalnız doğrulukta bulunur.
GOETHE

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
CATO

Akıl akıldan üstündür.
TÜRK ATASÖZÜ

Gençlikte, güzellikte akıl arama.
HOMEROS

Akıl, kişiye sermayedir.
TÜRK ATASÖZÜ

Aklınla gör, kalbinle işit.
TÜRK ATASÖZÜ

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür.
HORACE

Alkış için Güzel Sözler

Alkış, zayıfların amacı ve sonudur.
C. C. COLTON

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.
EMERSON

Ana-Babalar için Güzel Sözler


Hayatımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor.
CLEARENCE S. DARROW

Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği
en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.
HENRY WARD BEECHER
Anıtlar için Güzel Sözler

Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.
HAZZLİTT

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.
MOTLEY
Arkadaşlık için Güzel Sözler

Arkadaş, sizin hoşlanmadığınız kimselerden hoşlanmayan insandır.
ANONİM

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur.
ARİSTO

Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır.
DELİLLE

Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz.
PAUL DE KOCK

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.
EMERSON

En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar.
GEORGE ELİOT

Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim.
MAREŞAL DE VİLLARS

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
CERVANTES

Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi?
Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.
CLAUDE MERMET

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır.
COLERİDGE

Arkadaşlık, hayatın şarabıdır.
YOUNG

Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir.
GEORGE ELİOT

Arkadaşlık, yapılmaz; doğar.
H. B. ADAMS

Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur.
GRAY

Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin.
LA ROCHEFOUCAULD

Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler.
LORD LYTTLETON

Banker için Güzel Sözler


Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.
ANONİM

Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.
JEFFERSON
Barış için Güzel Sözler


Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.
WASHINGTON

Barış bile, büyük ücretle satın alınır.
FRANKLİN

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.
CİCERO
Baş için Güzel Sözler


Başa gelmez iş olmaz, ava gelmez kuş olmaz.
TÜRK ATASÖZÜ

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
TÜRK ATASÖZÜ
Başıboşluk için Güzel Sözler


Başıboşluk, sersemlerin tatilidir.
CHESTERFIELD

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
SOKRATES

Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer.
ISAAC WATTS

Başlamak için Güzel Sözler


Başlamak, yarı bitirmektir.
HORATİUS

Bir hastalık başlamayagörsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.
OVİDİUS

Her şeyin başlangıcı küçüktür.
CİCERO

Hiçle başlayan, hiçle biter.
CORNELIUS GALLUS

iyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür.
OVİDİUS

Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter.
OUİNTİLİAN

Beğenmek için Güzel Sözler


Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler.
BACON

Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek.
LORD BYRON

Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz.
LA ROCHEFOUCAULD
Bilim için Güzel Sözler


Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar.
PLANCHE

Sanat benim; bilim biziz.
CLAUDE BERNARD

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.
GOETHE

Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.
GEORGE HENRY LEWES
Birlik için Güzel Sözler


Kötüler birleştiği zaman,
iyiler de bir araya gelmelidirler;
yoksa, teker teker giderler.
BURKE

Borç için Güzel Sözler


Borç, en kötü yoksulluktur.
M. G. LICHTWER

İnsan ölünce bütün borçlarından kurtulur.
SHAKESPEARE

Borç ödemekten daha zor bir şey vardır: Borç almak!
BARACCİO

Borç, dipsiz bir denizdir.
CARLYLE

Ne borçlu, ne de alacaklı ol; yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin.
SHAKESPEARE

Borç yiyen, kesesinden yer.
TÜRK ATASÖZÜ

Borç vermekle tükenir, yol gitmekle.
TÜRK ATASÖZÜ
Büyüklük için Güzel Sözler


Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.
SAMUEL JOHNSON

Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?
Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan.
Artık kalkalım!
STİRNER

Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.
LA BRUYERE

Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.
MONTANDRE

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.
SHAKESPEARE
Cesaret için Güzel Sözler


Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.
ALFİERİ

Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.
CİCERO

İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz.
LA ROCHEFOUCAULD

Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile güç verir.
OVİDİUS

Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler.
SENECA

Cesaret, bütün silahlardan üstündür.
OVİDİUS

Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir.
J. S. SENN
Çalışmak için Güzel Sözler


Alınteriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.
CROWQUİLL

Çalışmadan, ne yapabileceğini kestiremezsin.
HAMERTON
Çirkinlik için Güzel Sözler


Çirkinlik bürünür, güzel görünür.
TÜRK ATASÖZÜ

Çirkin kadın evini toplar, güzel kadın düğün gezer.
TÜRK ATASÖZÜ

Kimsenin sevgilisi çirkin değildir, j. j. vade
Deha için Güzel Sözler


Deha, sabrın bir başka çeşididir.
BUFFON

Kafasına çılgınlık girmemiş dâhi yoktur.
ARİSTO

Dehanın yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir.
EDİSON

Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar.
SCHİLLER

Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır;
kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da,
dâhi olmaktır.
HENRİ FREDERIC AMİEL

Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır.
JOHN FOSTER
Devlet için Güzel Sözler


Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.
HENRY CLAY

Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez.
JEFFERSON

Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.
TACİTUS

Devrim için Güzel Sözler


Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister.
Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister,
ama yapamayacağını bilir.
CLARENCE S. DARROW

Devrim, içten gelmelidir.
JAMES C. GİBBONS

Devrimler hiç gerilemez.
WENDELL PHİLLİPS
Dikkat için Güzel Sözler


Ağır ağır hızlan.
AUGUSTUS CAESAR

Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz.
CERVANTES

Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan.
ÇEK ATASÖZÜ

Dilin ağır, gözün çabuk işlesin.
CERVANTES

Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır.
FRANKLİN

Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.
VICTOR HUGO

Dikkat, içine bir kere girmeyegörsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın.
BEN JONSON

Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin.
SYRUS
Dikkatsizlik için Güzel Sözler


Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.
FRANKLİN

Dikkatsiz bir adamın karısına dul desen yeridir.
MACAR ATASÖZÜ
Din için Güzel Sözler


Her din, öteki dinler kadar doğrudur.
BURTON

İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler.
COLTON

Din, Tanrı'ya ve insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir.
WILLIAM PENN

Diplomatlar için Güzel Sözler


Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır.
ANONİM

Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın;
belki derse de hayır. ... Eğer bir diplomat hayır derse,
o adam diplomat değildir.
ANONİM

İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim.
LORD BYRON

Doğa, Tanrı'nın yazdığı bir kitaptır.
HARVEY

Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.
ALEXANDER POPE

Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır.
PLİNİUS
Doğruluk için Güzel Sözler


Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.
DAVİD CROCKETT

Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.
WENDELL PHİLLİPS

Doğru olan, haklı olandır.
ALEXANDER POPE

Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir.
DİSRAELİ

Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür.
MARY BAKER EDDY

Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: Doğru söyleyen, doğru dinleyen!
THOREAU

Doğru bilinmeyince eğri bilinmez.
TÜRK ATASÖZÜ

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
TÜRK ATASÖZÜ
Duymak için Güzel Sözler


Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var,
biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye.
DİYOJEN

Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz.
M. HENRY
Eğitim için Güzel Sözler


Ağaç yaşken eğilir.
TÜRK ATASÖZÜ

Demir tavında dövülür.
TÜRK ATASÖZÜ

Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.
LORD BROUGHAM

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.
EMERSON

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.
HEİNRİCH MANN

Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi?
SİGEİRNER

Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.
HOSEA BALLOV

Eller için Güzel Sözler


Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar.
JOHN FLO RİO

Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar.
SYRUS
Erdem için Güzel Sözler


Erdemin tek armağanı yine erdemdir.
EMERSON

Erdemli kişinin uykusu tatlı olur.
ADDİSON
Felsefe için Güzel Sözler


Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.
HENRY WARD BEECHER

Az felsefe insanı Tanrıtanımazlığa, derinlemesine felsefe de Tanrı'ya götürür.
BACON

Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.
BİERCE

Fırsat için Güzel Sözler


Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.
CHAMFORT

Her insanın hayatında
mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. ...
BEAUMONT İLE FLETCHER
Gecikmek için Güzel Sözler


Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.
HORACE MANN

Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.
NELSON

Gerçek için Güzel Sözler


Gerçeğin rengi gridir.
ANDRE GİDE

Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.
MENANDER

Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
NİETZSCHE

Gerçek, çıplak dolaşır.
ALMAN ATASÖZÜ

Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.
GOETHE

İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.
NAPOLEON

insanlığın, gerçeğe ihtiyacı vardır.
BACON

Gerçek, gecikmeyi sevmez.
SENECA

Gereksinme için Güzel Sözler


Gereksinme, buluşların anasıdır.
ANONİM

Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar.
SALLUST

Gereksinmenin yasası yoktur.
CROMWELL

Görünüş
Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.
BURNS

Her parlayan altın değildir.
CERVANTES

Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.
CHESTERFIELD

Görünmek istediğin gibi ol.
AESKHYLOS

Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.
CHAUCER

Görünüşe göre karar verme.
LA FONTAİNE

Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.
OVİDİUS

Her kukuletalı keşiş değildir.
SHAKESPEARE

Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.
YOUNG
Güç için Güzel Sözler


Sabırla nezaket birleşince güç doğar.
LEİGHT HUNT

Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.
NİETZSCHE

Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur.
KOSSUTH

Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.
LINCOLN

Gücü yaratan şey düşüncedir.
PASCAL

Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.
LORD ACTON

Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.
PHAEDRUS

Güven için Güzel Sözler


Toplum, güven üstüne kurulmuştur.
SOUTH

Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.
WASHINGTON

Tanrı'ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.
CROMWELL

Yeneceklerine inananlar, yenerler.
VERGİLİUS

Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.
G. BERNARD SHAW

Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.
VOLTAİRE

Güvenilmek, sevilmekten iyidir.
GEORGE MACDONALD

Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.
BOVEE

Güzellik için Güzel Sözler


Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.
NİNON DE l'eNCLOS

Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.
KEATS

Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.
ANONİM

Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.
CHARLES READE

Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.
SENECA

Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.
PLÜTARKHOS

Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.
BEAUMONT İLE FLETCHER

Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.
ADDİSON

Hoşnutsuzluk için Güzel Sözler


İnsanlar melek, melekler de Tanrı olmak isterler.
ALEXANDER POPE

Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.
OSCAR WILDE
Hükümet için Güzel Sözler


Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.
LINCOLN

Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.
JOSEPH DE MAİSTRE

Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını
korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları
yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok,
düşmanları azdır.
WENDELL PHİLLİPS

Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes
ticaretlerin en zoru olan "hükümet" işine gözünü bile
kırpmadan girmek ister.
SOKRATES

Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.
LEON BLUM

Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.
GOETHE
Hürriyet için Güzel Sözler


İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.
JEAN JACQUES ROUSSEAU

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.
FRANKLİN

Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
MİLTON

Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.
JEFFERSON

Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.
MME JEANNE ROLAND

Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.
WILLIAM ALLEN WHITE

İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.
SCHILLER

Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.
WEBSTER

Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.
ADDİSON

Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.
BARERE

Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır.
WOODROW WILSON

içki için Güzel Sözler


Sarhoşluk, geçici intihardır.
BERTRAND RUSSELL

Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? ileri süren herkes sarhoştur.
EPİKTETOS

Akıllı adamların tek içkisi sudur.
THOREAU
İhanet için Güzel Sözler


İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.
SHAKESPEARE

İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.
LİUY

İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona.
SİR JOHN HARİNGTON

Hiçbir haine güvenmeyiniz.
CİCERO

Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile.
FULLER

Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir.
BARACCİO

İhanet kadar hızlı bir şey yoktur.
CİCERO
İhtilal için Güzel Sözler


İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.
THOMAS B. REED

İhtilaller gül suyuyla mı yapılır sanıyorsunuz?
SEBASTIAN CHAMFORT

İhtilaller yapılmazlar, gelirler.
WENDELL PHİLLİPS

Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de çoğu kere gücün el değiştirmesidir.
BULWER-LYTTON
ilerlemek için Güzel Sözler


İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.
GOLDSMITH

İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.
KRALİÇE CHRİSTİNA

Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun.
MAZZİNİ
İnsan için Güzel Sözler


İnsan, gülümseyişiyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.
BYRON

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.
WİLLİAM E. CHANNİNG

Her insan, bir dünyadır.
HERBERT

İnsan "ne ise o olma"yı reddeden tek yaratıktır.
ALBERT CAMUS

Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.
BROWNING

Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.
LA ROCHEFOUCAULD

İnsan, insanın kurdudur.
PLAUTUS
İnsanlık için Güzel Sözler


Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.
FENELEON

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.
THOMAS PAİNE

Gerçek olan bir tek yarış vardır: İnsanlık yarışı.
GEORGE MOORE
İsyan için Güzel Sözler


Zalimlere isyan etmek, Tanrı'ya itaat etmektir.
JEFFERSON

Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.
JEFFERSON

Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.
ISAAC WALTON

Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.
HOMEROS

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
ZİYA PAŞA

İyimserlik için Güzel Sözler


İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.
ANONİM

Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.
HELEN KELLER
Kabiliyet için Güzel Sözler


Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.
ÇİN ATASÖZÜ

Biz kendimizi,
neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.
LONGFELLOW

Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.
BACON

Yaşımız ilerledikçe,
kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. a. proude
Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.
HERMAN MELVILLE

Kabiliyetli çırak, ustadan usta olur.
TÜRK ATASÖZÜ

İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.
LA ROCHEFOUCAULD

Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.
SENECA

Kader için Güzel Sözler


Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.
DİSRAELİ

Dayanmak kaderi yenmektir.
CAMPBELL

Kalbin atışı, kaderin sesidir.
SCHİLLER
Kelimeler için Güzel Sözler


Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.
KİPLİNG

Kelimelerden duvar yapılmaz.
PLÜTARKHOS

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
KONFUÇYÜS

Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir.
BARACCİO

Kıskançlık için Güzel Sözler


Güveler elbiseleri nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.
ST. CHRYS OSTOM

Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.
HERODOT

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar.
SENECA
Kişilik için Güzel Sözler


İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.
CHESTERFIELD

Herkesin üç kişiliği vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.
ALPHONSE KARR

İnsan kendi kişiliğini en iyi, başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir.
JEAN PAUL RİCHTER

Kitaplar için Güzel Sözler


Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.
SHAKESPEARE

Ben, kitaplarımı yaratmadan önce, kitaplarım beni yarattılar.
MONTAİGNE

Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.
SENECA

Kitap, ruhun ilacıdır.
JAPON ATASÖZÜ

İyi bir kitabı öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir.
MİLTON

Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.
CARLYLE

Bazı kitaplar tad almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.
BACON

Yasalar ölür, kitaplar ölmez.
BULWER-LYTTON

Kitap, tek ölümsüzlüktür.
RUFUS CHOATE

Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.
VOLTAİRE

Ahlaka uygun ya da aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, ya da kötü. Hepsi bu kadar!
OSCAR WILDE

İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır.
LOGAN P. SMITH

Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.
ALCOTT

Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.
CARLYLE

Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.
SİR WILLIAM DAVENANT

Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.
HERRİCK

Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.
GUİLBERT DE PIXRECOURT

İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.
EMERSON
Korku için Güzel Sözler


Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.
F. D. ROOSEVELT

Kimse, korktuğu adamı sevmez.
ARİSTO

Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.
QUINTUS CURTUS RUFUS

Korku, bilgisizlikten doğar.
EMERSON

Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.
GOETHE

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.
KONFUÇYÜS

Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.
SCHİLLER
Körlük için Güzel Sözler


Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.
ERASMUS

Kör, körün arkasından giderse, soluğu hendekte alırlar.
İNCİL

Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.
SWIFT

Kör satıcının kör alıcısı olur.
TÜRK ATASÖZÜ

Krallar için Güzel Sözler


Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.
BİSMARCK

Hükümdar yanlışlık yaparsa cezasını halk çeker.
ÇİN ATASÖZÜ

Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.
CARLYLE
Kumar için Güzel Sözler


Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.
CHATFİELD

Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.
WASHINGTON
Kurnazlık için Güzel Sözler


Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.
AMİEL

Kurnazlık, akıllılık değildir.
EURİPİDES
Kuşku için Güzel Sözler


Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.
GOETHE

Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.
JOHN BOYLE O'REILLY

Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.
STANISLAUS
Okumak için Güzel Sözler


Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.
BULWER-LYTTON

Okuma hevesini, Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem.
GİBBON

Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.
THOREAU
Orta için Güzel Sözler


Orta değerde olan bir şey, değersizdir.
THOMAS PAİNE

Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.
GOETHE

Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.
HORATİUS

Öfke için Güzel Sözler


Öfkeni arkadaşına söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın.
WILLIAM BLAKE

Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.
HORATIUS

Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir.
ANONİM

Sabırlı bir insanın öfkesinden kork!
DRYDEN

Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır.
LORD BACON

Öfkeli bir insan, ağzını açar; gözlerini yumar.
CATO

Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara sıra körüklemelisin.
BURNS

Öğretmen için Güzel Sözler


Her ağaç kendi meyvesinden bilinir.
ANONİM

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.
HORACE MANN

Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra öğretmeye kalk.
BUDDHA
Ölüm için Güzel Sözler


Ölüm her şeyi eşit yapar.
CLAUDİANUS

Ölümden niçin korkayım ki, ben varken o yok, o varken ben yokum.
EPİKUROS

Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir armağan, bazen de bir iyilik olur.
SENECA

Doğar doğmaz ölmeye başlıyoruz.
MANİLİUS

Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz.
W. E. HENLEY

Gençler ölebilir; yaşlılar ölmelidir!
LONGFELLOW

Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın.
SCHİLLER
Rüzgâr için Güzel Sözler


Rüzgâra tüküren, kendi yüzüne tükürür.
TÜRK ATASÖZÜ

Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür.
HERBERT

Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür.
HERBERT

Sabır için Güzel Sözler


Sabır, umut etmek sanatıdır.
VAUVENARGUES

Bir avuç sabır, bir kova beyinden üstündür.
HOLLANDA ATASÖZÜ

Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.
E. B. BROWNING

Roma bir günde kurulmadı.
ANONİM
Saç için Güzel Sözler


Beyaz saç aklın değil, yaşın işaretidir.
YUNAN ATASÖZÜ

İnsanın, sanki kel kafalı olmak
üzüntüsünü azaltacakmış gibi,
saçını yolması boşunadır.
CİCERO

Bir tek kadın saçı, yüz çift öküzden daha iyi çeker.
JAMES HOWELL

Sağduyu için Güzel Sözler


Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.
GALLUS

Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.
HORACE GREELEY

insanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.
H. W. SHAW

İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.
CERVANTES

Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.
MARTİN LUTHER

Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.
LEWIS CARROLL

Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.
LA FONTAİNE

Sağlık için Güzel Sözler


Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.
MARK BAKER EDDY

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.
ARAP ATASÖZÜ

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
EMERSON

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Sarhoşluk için Güzel Sözler


Şarap Tanrısı Baküs, Deniz Tanrısı Neptün'den çok daha fazla insan boğmuştur.
GARİBALDİ

Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.
SENECA

Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.
JOHN NEALE

Belaların en büyüğü sarhoşluktur.
JEFFERSON

Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.
PRİOR

Şarap içenler şarap gibi düşünürler.
WASHINGTON İRVİNG

Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.
TÜRK ATASÖZÜ
Sessizlik için Güzel Sözler


Söz gümüşse, susmak altındır.
ANONİM

Sessiz sular, derinden akar.
İNGİLİZ ATASÖZÜ

Sessizlik ihanet etmez.
JOHN BOYLE o'rEİLLY

Konuşma; herkes seni filozof sansın.
LATİN ATASÖZÜ

Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.
SYRUS

Boş fıçı çok ses çıkarır.
JOHN JEWEL

İnsanın konuşacak kadar zekâya,
ya da susacak kadar akla sahip olmaması
büyük bir talihsizliktir.
LA BRUYERE
Sonsuzluk için Güzel Sözler


Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.
SİR THOMAS BROWNE

Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir "şimdi" vardır.
COWLEY

Bütün toplamların toplamı, sonsuzluğa eşittir.
LUCRETİUS

Soru için Güzel Sözler


Sersemler, akıllıların yedi yılda cevaplandıramayacağı soruları bir günde sorarlar.
İNGİLİZ ATASÖZÜ

Her soru cevaba layık değildir.
SYRUS

Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim.
GOLDSMITH

Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz.
SAMUEL JOHNSON
Söz vermek için Güzel Sözler


Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.
JAMES HOWELL

Ağır söz veren, hızlı iş yapar.
ROUSSEAU

Sözler, tutulmamak için verilir.
SWIFT

Yapamayacağın işler için kimseye söz verme.
WASHİNGTON

Suç için Güzel Sözler


Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.
BUCKLE

Bir suç her şeydir, iki suç hiçbir şey!
MME DELUZY

Asılan, hırsız değil, yakalanandır.
ÇEK ATASÖZÜ

Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir.
SENECA

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran
yasalarımızın yanında ne kadar çok
TUCKER

Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar.
OVİDİUS

Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.
OVİDİUS
Taklit için Güzel Sözler


Kötüleri taklit eden, örneklerini bile aşar;
ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ulaşamaz.
GUİCCİARDİNİ

İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.
VOLTAİRE
Talih için Güzel Sözler


Kötü talih her zaman yalnız başına gelmez.
DRYDEN

Hayat değiştiği için, insanın talihi de ansızın değişebilir.
PLAUTUS

Talih, bardağa benzer; çok fazla parladığı zaman kırılıverir.
SYRUS

insanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir.
CİCERO

Talih, vermediğini geri alamaz.
SENECA

İyi talih yüzünden mahvolanlar da vardır.
TACİTUS

En kötü talihsizlikler, insanın başına hiç gelmeyenlerdir.
LOWELL
Tanrı için Güzel Sözler


Tanrı'dan korkmayanlardan kork.
ABD-ÜL-KADİR

Sen kendi kendine yardım et ki, Tanrı da sana yardım etsin.
ANONİM

Tanrı'yı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.
BLİSS CARMAN

Namuslu bir Tanrı, insanların en soylu düşüncesidir.
İNGERSOLL

Herkes Tanrı'nın küçük bir görüntüsüdür.
MANİLİUS

Tanrı olmasaydı, yaratmak zorunda kalacaktık.
VOLTAİRE

Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.
TÜRK ATASÖZÜ
Tat için Güzel Sözler


Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.
EMERSON

Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.
MATTHEW ARNOLD

Tatlı etin suyu ekşi olur.
BEN JOHNSON

Tehlike


Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.
JEAN PAUL RİCHTER

Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.
LEİGH HUNT

Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.
MME DE SEVİGNE
Tilkiler


Uyuyan tilki rüyasında tavuk görür.
RUS ATASÖZÜ

Tilkinin yüz masalı varmış, doksan dokuzu tavuk üstüne.
TÜRK ATASÖZÜ

Tokluk


Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.
EDMUND WALLER
Toprak


Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.
EMERSON
Tutku


İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı.
LONGFELLOW

Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!
SYRUS

Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.
COLLEY CİBBER

Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.
FRANK HARRIS

Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.
GOETHE

Tutkunun bittiği yerde mutluluk başlar.
MACAR ATASÖZÜ

Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.
PHİLİP MASSİNGER

Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.
OSCAR WILDE

Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.
BALZAC

İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.
THOMAS HOBBES

Tutku, dinlenmek bilmez.
BULWER-LYTTON

Utanç


Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.
J. G. HOLLAND

Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
ARİSTO

Utanması olmayanın kendi de yoktur.
PLAUTUS

Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır.
DİOGENES LAERTİUS
Uygarlık


Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.
VICTOR HUGO

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.
EMERSON

Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.
MAZZİNİ

Yalan


Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.
HERBERT

Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz.
CİCERO

Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur.
ALFİERİ

Sözünü dinleyecek kimse olmadıktan sonra, söylenecek yalan da olmaz.
BEATTİE
Yanılmak


Hiç kimse yanılmadığmı düşünüyorsa, herkes yanılıyor demektir.
ANONİM

Hiç yanlışlık yapmayan biri, hiçbir iş yapmamış demektir.
EDWARD J. PHELS

Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.
C. L. GASCOİGNE

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.
ALEXANDER POPE

Yanlışlık fare deliğinden bile geçer; doğruluk kapılardan sığmaz.
H. W. SHAW

En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.
CARLYLE

Yanlışlık, bizim ilerlememize yardım eden disiplin kollarından biridir.
CHANNİNG
Yapmak


Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak.
SALLUST

Sen, doğru bulduğunu yap; isterse dünya batsın.
HERBERT

Yapılacak şeyler, yapılanların yanında ne kadar da çok!
CECIL RHODES

Yaptıkların, söylediklerine uysun.
MİLTON

Söylemek, yapmaktan daha kolaydır.
PLAUTUS

İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez.
SYRUS

Gönderen Kaiser_Dealxa zaman: 07:49 1 yorum

Etiketler: unlulerden sozler, ünlü etkileyici, ünlü sözler

Yalnızlık Sözleri

Tam KarsiYa GéÇéRKéN BirakTiğin ''O'' éL BéNim ..


yoq canımın içi kaLbim dayanmzz oLduu $imdi!nede sewmi$im emanet ßu yürek sanki..kaLbim ağLıyor..ta$ deiLki ßu yüreq dayanmıor...!!


HAYAT BIR DAMLA SU ISE ASK BIR DAMLA GÖZYASIDIR


уαℓηızıм, уαℓηızℓığıм вєηι ∂ιηℓємєктє, уαℓαη∂α σℓѕα ηє ναякι вυ şαякıуı ѕöуℓємєктє, уαℓαη∂α σℓѕα ιçιм∂єη вιя вυℓυт αкıρ gєçιуσя, уαℓαη∂α σℓѕα мυтℓυуυм вυ вαηα уєтєя


нαηgι göηüℓ∂є уαη∂ıη вöуℓє уαηgıηℓα ѕєη,
уα вєηιм gözℓєяιм∂ι ѕєηι вαмвαşкα göяєη,
уα вαşкαѕı вıяαкıρтα gєçмιş ѕєηι göямє∂єη.

Bilirmisin geceler ne kadar uzun gelir bekleyenlere
Hele o beklenenler vazgeçilmezlerdense..

Ölsemde dik durmaz, sarhostur mezar taşım...]


sustum avaz avaz yokLuğuna!!!...

Bu gözler seni gördü.Bu yürek seni sevdi.Bu ten seni hissetti. Ömrüm ise askim ugruna bitti


κalbiмde καηaγαη γaяαмsιη«

D!KEN OLMAZSA KAN AKMAZ KAN AKMAZSA GÜLÜN KIYMET! KALMAZ!!!...


Bugünü yaşıyorsam eğer,
Gelecek günlerin seni getireceğine inandığım içindir.DUSLERIM VARDI GORMEKTEN KORKTUGUM,HISLERIM VARDI SOGLEMEKTEN KORKTUGUM,SIIRLERIM VARDI YAZMAKTAN KORKTUGUM,SIMDI SEN VARSIN KAYBETMEKTEN KORKTUGUM...GULU SEVKI DIKENI BATMASIN,OYLE BIRINI SEVKI,SENI ALDATMASIN.SEV AMA ALDANMA SEVIL AMA ALDATMA,BILMIYORSAN SEVMEYI TASIMA O YUREGI...


Seni Birakiyorum Bir Elveda Bile Diyemeden, Seni Seviyorum, Seni Bile Goremeden...


Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun belki de hatirlamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin

BüYÜK AŞKLAR NEFRETLE BAŞLAR...BENİM AŞKIM SEVGİYLE BAŞLADI NEFRETLE BİTTİ


Hey MeZarCı ßaNa OyLe ßIr MeZar Yapqi OkuyaNLara Dert OlsuN UstUNe OyLe DErTLı YaZqı $evqıLım OquDukca KahroL$uN

GiTTiN AMA BiTMEdiN....


Gïd€ñ ßµ Y0lcuLardaN €n ç0k ߀n ŞanssızıM N€Kadar ç0k YaşadıysaM 0 KadaR ç0k YaLnızıM


ben asLa aqLamam déyip héR qécé yataqa yaTTıqında akLına o geLip qöZündén iKi damLa ya$ süZüLüy0Rsa éqéR uTançLa i$Té o ZamaNn a$ıksınN déméKTiRr..


Ne UnutabiLdim, Ne aLı$abiLdm.. ßöyLe geçior günLerim.. ßen o, gönLü geni$Lerden deiLm.!!ßu bir masaLdı.. Hep sen anlattın ! Çocuktum, İnandım..Ne ara Ne de Sor ßundan Sonra, Sakın Çıkma ßir Daha Yoluma.. Seni siLdim, sni gömdüm içimde en kuytu KaranLığa.!!

Gözdn uzksa gönldn de uzak, eskidndi gidne yas tutmk


DépRém qibi qiRdin qönLümé Fay haTtı çizDin yüreqimé énKazLaR bıraKtın üzéRimdé, özLénméKtésin 8,4 şiddeTindé..AşKını SoK GöZüne GöZüne Bir Daha Gözükme GöZüMe...

ŞşşşTTttt!!! HayaT Seni Her ŞekiLde Yaşarım FaRK eTMez !!!!

bén né zamaN tahttAn indim Ki..?siZz kraL 0LdunuzZ...??

sevmek kolaydır.sevilmek zordur.mühim olan sevmek değil sevilmeye laik olmaktır€N BÜYÜK HATAM S€N! $€VM€K D€!!L $€N!N ߀N! $€VM€N! ߀KL€M€KT!..!!


Br rüzgar esti kokn gibydi bir müzk çaldı senn g!by! b!r güne$ doğdu sıcaklığn gibiydi kalbime bir kalp girdi galiba sennkyd!!!!...


gözlerin her yerde onu arıyorsa bir şarkı bzn ağlatıorsa ve geceler onu sana özletiorsa snde bnm gibi aşıksn arkadaş.....

Bir gün yolda durdum aşk nedir diye bir deliye sordum öyle bir güldüki korktm ve sora dediki bn nedn deli oldum ....


S€VM€K B!R €YL€MD!R YAŞAMAK !Ç!N T€K S€B€PT!rR...


KORKTUĞM Y!T!rM€K D€!Lkİ VAZG€Ç€M€M€KT! ߀LK!D€ !ST€D!Ğ!M T€K R€NKT! AMA $!YAH D€!LD!....


SANMAK! !SM!N! b!R bAŞKAsI s!L€cK sNLe bAŞLaDı SeNLe bİtEcK...


sEvMeSiNİ sEn ÖrETTN uNuTmaSıNı dA sN öReTt...


eğr bir gün ayrılırsan sevdiğinden yaş akmasn gözlernden sitm etme değmz gerçk sevn asla terketmez...


ACILARIN MUTLULUKLARINA ENGELSE
ÜMİTLERİN TÜKENDİYSE
YÜREĞİN SENİ UÇURUMUN KENARINA GETİRDİYSE
DUR!! GİTME!!!
AŞKIM BEKLE!!
AŞKIN OLMADAN NEREYE=)

ÜÇ HARFİ YAN YANA GETİRMİŞLER GENÇLERİN BAŞINA DERT ETMŞLER(AŞK)


İTALYADA AŞK TRAJEDİ FRANSADA KOMEDİ ALMANYADA DRAM BİZİM ÜLKEDE HARAM!!!!S€N S€VM€ BENİ ASKNDA YALAN S€NN G!b!


İSYANIM YALNIZLIĞIMA YALNZLIĞIMSA SONSNZLUĞA...BUNCA HÜZN BİZDE İYİ DURMADI VE BU AYRILIK BU AŞKA HİÇ YAKIŞMADI...


NE AĞLAMAKTN GÖZYŞLARIM BTTİ NE DE İÇİMDEKİ ACI DİNDİ...


BABAMDAN ÖĞRENDM YERDE EKMK BULUNCA YÜKSK YERE KOYMAYI..KUŞLAR YER DERDİ BN HİÇ YİYENİ GÖRMEDM.SENİ GÖRDÜĞÜM AN ULAŞABİLECĞİM EN YÜKSK YERE KOYDM ŞİMDİ NERDESİN?KUŞLAR MI YEDİ DERSİN....


YALNIZM...
KİMSM YOK...
KORKUORM...
ELİMDN HİÇBİŞY GELMİOR...
AĞLIORUM HALİME...
SICK BİR EL TUTSA YÜREĞİMDN...
ÇELİP ÇIKARSA ŞU DİPSZ KUYUDAN
UZANSAM TUTAR MISIN ELİMİ???

0 yorum: